1. Mengurus, merancang, menyelaras dan memantau perlaksanaan SPK JKR ISO 9001-2000
  2. Mengurus keperluan sumber manusia serta penempatan kakitangan teknikal untuk JKR.
  3. Merancang, mengurus, menyelaras, program latihan dan kursus serta mengenalpasti kompentensi dan keperluan latihan bagi kakitangan JKR Kelantan.
  4. Mengurus penempatan latihan praktikal/ industri
  5. Mengurus, memantau tahap pematuhan kepada segala dasar undang-undang peraturan-peraturan.
  6. Mengurus, mengenali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat sumber dan dukumentasi bagi JKR Kelantan.
  7. Mengendalikan Pengaduan Awam di JKR Kelantan.
 
 
 
JKR Negeri Kelantan
Jalan Kuala Krai, 15050 Kota Bharu
Tel : 09-7455800 Fax : 09-7447877
Laman: http://kelantan.jkr.gov.my
Email : jkrkelantan@kelantan.gov.my

Paparan terbaik adalah dengan menggunakan browser Mozilla Firefox versi 20.0 dan Internet Explorer 8 ke atas serta resolusi monitor 1024x768